Vrijheid, tolerantie en diversiteit. Belangrijke begrippen waar elke jongere anders over denkt. Hoe vrij voelen jongeren zich in onze cultureel diverse en multireligieuze samenleving? Kunnen en durven zij zichzelf te zijn?

In het vmbo-programma Voices of Tolerance nodigt Museum Ons’ Lieve Heer op Solder leerlingen uit om in gesprek te gaan over dit vraagstuk. Tijdens een museumbezoek en verschillende workshops op school praten zij met elkaar over cultuur, religie, diversiteit en het omgaan met verschillen.

We werken aan een nieuwe website. Wil je vast meer informatie over Voices of Tolerance? Neem contact op met educatie@opsolder.nl / 020 624 66 04

Freedom, tolerance and diversity. Key concepts that every young person sees in their own unique way. How free do young people feel in our culturally diverse, multi-faith society? Can we and do we dare to be ourselves?

Museum Our Lord in the Attic invites students to engage in discussions about this issue in the VMBO Voices of Tolerance programme. Interactions during museum visits and various school workshops enable students to engage in dialogue about culture, religion, diversity, and how to deal with differences.

We are working on our new website. Would you like to know more about Voices of Tolerance? 
Contact educatie@opsolder.nl / +31 20 624  66 04